คำถามที่พบบ่อย - chulaorgantransplant.org
คำถามที่พบบ่อย การปลูกถ่ายไต 
  • กรณีรับไตจากญาติที่มีชีวิต นอนรพ. ประมาณ 1-2 สัปดาห์, ถ้ารับไตจากผู้บริจาคจะนอนรพ.ประมาณ 1-3 สัปดาห์

  • เมื่อมีผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตายและญาติแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้จะติดต่อกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ในการดำเนินการจัดสรรอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยที่รอคิวอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ

  • ขึ้นอยู่กับว่าไตนั้นได้จากผู้บริจาคที่มีชีวิตหรือผู้บริจาคที่เสียชีวิต ถ้าเป็นผู้บริจาคที่มีชีวิต สามารถกำหนดการรับการผ่าตัดได้เมื่อทำการประเมินทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตครบถ้วน และทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะได้รับการผ่าตัด โดยปกติจะใช้เวลาประเมินประมาณ 8 สัปดาห์ สำหรับการรอรับไตบริจาคจากผู้บริจาคที่อยู่ในภาวะสมองตายนั้น ขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อของผู้บริจาคว่าจะเหมือนกับ          เนื้อเยื่อของผู้รอเปลี่ยนไตแค่ไหน โดยปกติ ค่าเฉลี่ยของการรออยู่ที่ประมาณ 4 - 5 ปี

  • ได้ แต่ต้องเป็นการปลูกถ่ายไตจากญาติพี่น้อง  แต่อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีผู้ป่วยก่อนฟอกเลือดมีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากมีของเสียคั่ง แพทย์จึงมักแนะนำให้ทำการฟอกเลือดจนร่างกายแข็งแรงเสียก่อนจึงทำการผ่าตัดเปลี่ยนไต แต่ถ้าร่างกายแข็งแรงดีก็สามารถทำการเปลี่ยนไตได้เลย ในกรณีรอรับไตจากผู้บริจาคสมองตายต้องได้รับการฟอกเลือดก่อนจึงจะเข้าคิวได้

  • ผู้ที่จะบริจาคไตให้แก่ญาติจะได้รับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด และเมื่อผ่านเกณฑ์หมดแล้วก็จะถือว่าบริจาคไตได้อย่างปลอดภัย แพทย์จะให้คำแนะนำหลังจากที่ผลการตรวจสุขภาพทั้งหมดออกมาแล้วอย่างละเอียดอีกครั้ง  หลังบริจาคไตแล้วใช้ชีวิตได้เป็นปกติ กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ ไม่ต้องได้รับยากินใด ๆ ควรมารับการตรวจดูแลจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอ อาจมีความเสี่ยงของการเป็นโรคความดันสูงในอนาคตเพิ่มขึ้นบ้าง

  • ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไตประกอบไปด้วยการเตรียมตัว การผ่าตัด การรับยาหลังผ่าตัด โดยสิทธิการรักษาทั้ง ประกันสังคม บัตรทอง และราชการครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้เป็นส่วนใหญ่ จะมีส่วนเกินบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผู้ป่วยที่ทำการปลูกถ่ายไตในรพ.จุฬาลงกรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์ในการรับยากดภูมิคุ้มกันในรพ.จุฬาลงกรณ์ได้ต่อไปตลอดชีวิตหรือตลอดระยะเวลาที่ไตยังทำงานอยู่ ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายไตจากรพ.อื่นและมาขอติดตามการรักษารับยาในรพ.จุฬาลงกรณ์นั้นทางทีมขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะติดตามการรักษาหรือไม่ เนื่องจากทางทีมสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการติดตามการรักษาโดยรพ.ผู้ผ่าตัด เพราะการปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาต่อเนื่อง การดูแลรักษาโดยทีมที่ทำการผ่าตัดจะเป็นผลดีสูงสุดต่อผู้ป่วย