คำถามที่พบบ่อย - chulaorgantransplant.org
คำถามที่พบบ่อย ทั่วไป 
 • ผู้เสียชีวิตจากสมองตาย คือ การที่ระบบประสาทส่วนกลางหรือสมองไม่สั่งงาน ทำให้ระบบการหายใจหยุดทำงานหัวใจไม่บีบตัว ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ถือว่าผู้นั้นไม่สามารถรักษาให้มีชีวิตอยู่ได้ 

 • ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจำเป็นต้องรับประทานยากดภูมิไปตลอดชีวิต เพื่อป้องกันภาวะสลัดอวัยวะ

 • ดูแลสุขภาพและมาติดตามอาการตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เตรียมความพร้อมในการเดินทางมาโรงพยาบาล จัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้สะอาด เช่น ไม่เลี้ยงสัตว์ในบ้าน ล้างแอร์ ซักผ้าม่าน เปลี่ยนเครื่องนอนที่มีเชื้อรา เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ทุก 3 – 5 วัน

 • แนะนำรับประทานขณะท้องว่าง ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงหรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง โดยการรับประทานยากดภูมิต้านทานควรรับประทานยาให้ตรงเวลาในเวลาเดียวกันในทุก ๆ วัน (ห่างกัน 12 ชั่วโมง สำหรับยาที่รับประทานวันละ 2 ครั้ง)

 • สำหรับยาที่รับประทานวันละ 2 ครั้ง

  • หากผู้ป่วยลืมรับประทานยากดภูมิต้านทาน ภายใน 6 ชั่วโมง ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้
  • แต่ถ้านานเกิน 6 ชั่วโมง ให้รอรับประทานยาในมื้อถัดไป โดยข้ามมื้อที่ลืมไป
  • ไม่ต้องปรับเพิ่มยาเป็นสองเท่าโดยเด็ดขาด

  สำหรับยาที่รับประทานวันละ 1 ครั้ง

  • หากผู้ป่วยลืมรับประทานยากดภูมิต้านทาน ภายใน 12 ชั่วโมง ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้
  • แต่ถ้านานเกิน 12 ชั่วโมง ให้รอรับประทานยาในมื้อถัดไป โดยข้ามมื้อที่ลืมไป
  • ไม่ต้องปรับเพิ่มยาเป็นสองเท่าโดยเด็ดขาด
 • มี 2 กรณีด้วยกัน คือ

              - หากอาเจียนแล้วสามารถเห็นเม็ดยาได้ ควรเว้นระยะเวลาไว้สักครู่ เมื่อรู้สึกดีขึ้นแล้ว จึงรับประทานยาเข้าไปใหม่

              - หากอาเจียนแล้ว ไม่แน่ใจว่าอาเจียนยาออกมาด้วยหรือไม่ ไม่ควรรับประทานยาซ้ำโดยเด็ดขาด

 • โดยปกติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถกลับไปทำกิจกรรมตามปกติได้ในเวลา 6 - 8 สัปดาห์หลังการปลูกถ่ายอวัยวะ ยกเว้นการออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงมาก

  1 - 2 สัปดาห์แรก ควรยืนหรือเดิน ในบริเวณใกล้ๆ

  2 - 4 สัปดาห์ ควรเดินให้มากขึ้น เช่น เดินรอบๆ บ้าน วันละ 3 - 4 ครั้ง นาน 15 นาทีต่อรอบ และค่อย ๆ เดินให้เร็วขึ้นจนเหงื่อออก วันละ 1 - 2 ครั้ง ครั้งละ 15 - 30 นาที

  2 - 3 เดือนแรก ไม่ควรยกของหนักเกิน 10 กิโลกรัม

 • สามารถมีเพศสัมพันธ์หลังการปลูกถ่ายอวัยวะไปแล้ว 1 - 2 เดือน ขึ้นกับสภาพร่างกายของแต่ละคน สิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่ง คือ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ควรทำความสะอาดและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง และควรมีคู่นอนเพียง 1 คน แนะนำให้คู่ของผู้ปลูกถ่ายอวัยวะตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และหากยังไม่มีภูมิคุ้มกันควรได้รับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์

 • ไม่ควรทำสวนในช่วง 3 – 6 เดือนแรก เพราะในดินมีเชื้อรา แบคทีเรีย จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมถุงมือ หน้ากากอนามัย และล้างมือหลังจากเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง

 • หากไม่สามารถมาได้ตามวันนัด ให้ทำการเลื่อนนัดกับเจ้าหน้าที่เพื่อนัดพบแพทย์ต่อไป