คลังความรู้ - chulaorgantransplant.org
คลังความรู้สำหรับบุคคลทั่วไป

แนวทางปฏิบัติตัวระหว่างรอการปลูกถ่ายหัวใจ


เมื่อผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ในการปลูกถ่ายหัวใจแล้ว ผู้ป่วยจะเข้ารับการประเมินเตรียมความพร้อมปลูกถ่ายหัวใจจากผู้บริจาคสมองตาย โดยมีขั้นตอนคือ 

1) ดูแลสุขภาพ กินยาและมาติดตามอาการตามนัดอย่างเคร่งครัด 

2) เข้ารับการประเมินสหสาขา

3) ทีมแพทย์จัดประชุมลงความเห็นการประเมิน ซึ่งพยาบาลประสานงานจะแจ้งผลการประเมินให้ท่านทราบโดยใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือน 

การดูแลสุขภาพทั่วไปขณะรอปลูกถ่ายหัวใจ

 • กินยาให้ครบ และควบคุมปริมาณน้ำให้เหมาะสม สังเกตภาวะน้ำคั่ง เช่น เหนื่อย ขาบวม นอนราบไม่ได้ หากมีอาการรีบแจ้งแพทย์
 • ควบคุมโภชนาการให้เหมาะสม โดยคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ออกกำลังกายเบาๆ
 • แนะนำให้ผู้ป่วยบริโภคเกลือแกงน้อยกว่า 2 กรัมต่อวัน
 • การออกกำลังกายที่พอเหมาะอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันกล้ามเนื้อลีบและปรับการไหลเวียนให้ดีขึ้น
  • วิธีออกกำลังกายที่เหมาะสม ประหยัดและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว คือ การเดินบนทางราบ โดยเริ่มทีละน้อยจาก 2-5 นาทีต่อวันเป็น
   เวลา 1 สัปดาห์แล้วเพิ่มเป็น 5-10 นาทีต่อวัน อย่างไรก็ตามโปรแกรมออกกำลังกายต้องปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นราย ๆ ไป
  • ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังการแบบเกร็งกล้ามเนื้อเช่น การเบ่ง การยกของหนักกว่า 10 กิโลกรัม หรือการออกแรงมากเกินจนฝืนความรู้สึกตนเอง
  • ควรงดการออกกำลังกายในวันที่รู้สึกไม่ค่อยสบาย เป็นหวัดอ่อนเพลีย นอนไม่พอเพียง หรือมีอาการเหนื่อย ใจสั่น แน่นหน้าอก มากขึ้น

ดูทั้งหมด