ข่าวและกิจกรรม - chulaorgantransplant.org
ข่าวและกิจกรรม

โครงการปลูกถ่ายไต 100 รายเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10


โครงการปลูกถ่ายไต 100 รายเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจาก "ผู้บริจาคที่มีชีวิต" โดยตั้งเป้าการผ่าตัดทั้งสิ้น 100 รายซึ่งเป็นการผ่าตัดกรณีหมู่เลือดเข้ากันไม่ได้ (ABO incompatible) 30 รายโดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ช่วยเพิ่มทางออกของการรักษาในผู้ป่วยที่ญาติพร้อมบริจาคไตแต่หมู่เลือดเข้ากันไม่ได้ทำให้ได้การรักษาที่เร็วขึ้น ผู้สนใจสามารถทำนัดพบแพทย์ที่คลินิกโรคไต ตึก ภปร.ชั้น 3 ทุกวันพุธบ่ายเพื่อรับการปรึกษาและลงทะเบียนได้

ดูทั้งหมด